Algemene voorwaarden lidmaatschap

 Opzegging lidmaatschap.

Het verenigingsjaar van LTC Nuth loopt van 1 januari tot 31 december.

Het lidmaatschap moet vòòr 1 januari van het nieuwe verenigingsjaar schriftelijk of per e-mail worden opgezegd.

Leden die tussen 1 januari en 28 februari hun lidmaatschap voor dat verenigingsjaar

opzeggen wordt € 20,- in rekening gebracht, zijnde de bijdrage die de vereniging per lid moet betalen aan de KNLTB voor het te laat opzeggen.

Opzeggen van het lidmaatschap na 1 maart van het lopende seizoen is niet mogelijk.

Het lidmaatschap wordt dan verlengd tot 1 januari van het volgende verenigingsjaar en zal aan de financiële verplichtingen voor het lopende seizoen voldaan moeten worden.

Opzegging van het lidmaatschap kan schriftelijk, e-mail bijde ledenadministratie of het digitale formulier op de website.

Er kan niet telefonisch of mondeling opgezegd worden. Eventuele doorlopende incassomachtiging dient ook schriftelijk opgezegd te worden.

De ledenadministratie bevestigt de ontvangst van uw opzegging schriftelijk of per e-mail.

Ontvangt u geen bevestiging, neem dan contact op met de ledenadministratie.

                                                                                                      

We hebben 13 gasten en geen leden online